КОНСАЛТИНГ ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ПОСЛУГА БАНКІВ

Автор:

Паплик Вікторія Володимирівна,

Дубина Петро Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Поліщук Євгенія Анатоліївна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті представлені результати дослідження, що стосуються розвитку консалтингу як нетрадиційної послуги банків. Для зручності аналізу банки було поділено на групи державних і приватних банків; вітчизняних та зарубіжних банків. Було з’ясовано, що державні банки, як і приватні, однаковою мірою намагаються надавати консалтингові послуги. Банки з іноземним капіталом, на відміну від вітчизняних, надають ширший спектр консалтингових послуг. Вітчизняні банки зосереджені, в основному, у консалтингу у сфері фінансових інвестицій. А банки з іноземним капіталом розповсюджують свою діяльність у секторі реальних інвестицій. Зважаючи на глобальні тенденції розвитку було розроблено відповідні рекомендації. Вони стосувалися розбудови консалтингових послуг як у банківській сфері загалом, так і на рівні кожного банку зокрема. Рекомендації стосуються змін у стратегії банків, їх участі у розвитку ринку консалтингових послуг на рівні з іншими організаціями, що функціонують на ринку консалтингу, запровадження дворівневої системи консалтингової послуг у банку, започаткування в навчального консультування банками. Зазначені заходи сприятимуть розширенню клієнтської бази банків, розвитку фінансової грамотності індивідуальних клієнтів, покращенню якості кредитного портфеля банків та зміцненню відносин між клієнтами та банками.

Ключові слова:

банки; консалтинг; класифікація банківських послуг; нетрадиційні банківські послуги

Завантажити