СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Дзюба Аліна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Цимбал Оксана Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Сучасні умови господарювання зумовлюють посилення ролі фінансового планування та висувають якісно нові вимоги до його практичної реалізації на вітчизняних підприємствах. Це вимагає розвитку теоретичних засад щодо сутнісного розуміння процесу фінансового планування та практичних аспектів його впровадження в діяльність суб’єктів господарювання. З метою систематизації та поглиблення наукових знань за цієї проблематикою у статті сформульовано зміст поняття «фінансове планування» на підприємстві на основі досліджень та узагальнень наявних підходів у теорії фінансів у зарубіжній та вітчизняній економічній науці, визначено роль фінансового планування в системі фінансового управління та обґрунтовано необхідність використання фінансового планування на вітчизняних підприємствах. Виявлено основні проблеми та стримуючі фактори щодо практичного застосування фінансового планування на сучасних підприємствах в умовах трансформації економіки України та окреслено основні напрямки їх вирішення.

Ключові слова:

фінансове планування; фінансовий план; фінансові ресурси; підприємство; фінансове управління

Завантажити