ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Завгородня Наталія Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Самко Олеся Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Підвищення ефективності виробництва харчової промисловості є стратегічним завданням для країни, вирішення якого забезпечить умови для збільшення та покращення кількісних та якісних показників розвитку її економіки. Багаторічний досвід економічного розвитку свідчить, що в ефективному функціонуванні суб’єктів господарювання харчової сфери багатьох країн інновації відіграють вагому роль, забезпечивши стратегічні переваги лідерам інноваційних процесів. Особливу увагу варто приділити питанню фінансування розвитку інновацій, яке в Україні не здійснюється належною мірою. Тому тема вибору джерел фінансування дуже актуальна як для великих вітчизняних підприємств і зарубіжних бізнесменів, політиків, учених, так і для пересічних громадян, тому що додаткові інвестиційні ресурси в інноваційний розвиток харчової промисловості – це прямий шлях до сталого розвитку суспільства, стабілізації соціально-економічної ситуації в країні.

Ключові слова:

харчова промисловість; інновації; фінансування

Завантажити