ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Гоголь Тетяна Анатоліївна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Дмитренко Алла Василівна , Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Узагальнено та проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності понять «контролінг» і «фінансовий контролінг». У результаті виявлено, що науковці розглядають фінансовий контролінг як підсистему контролінгу підприємства або як систему управління підприємством загалом. Запропоноване власне визначення фінансового контролінгу спільної діяльності. Обґрунтовано, що фінансовий контролінг є системою ефективного управління фінансово-господарською діяльністю спільного підприємства, що включає планування, облік, контроль, аналіз, інформаційне забезпечення менеджменту для досягнення стратегічних і оперативних цілей спільного підприємства. Підкреслена стратегічна спрямованість фінансового контролінгу.

Ключові слова:

контролінг; фінансовий контролінг; планування; контроль; управління; спільне підприємство; спільна діяльність

Завантажити