ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ БАНКУ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор:

Гончаренко Тетяна Петрівна , Сумський коледж економіки і торгівлі, м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В умовах нестабільності зовнішнього середовища важливими передумовами успішного розвитку банківських установ стає прогнозування фінансових показників діяльності, контроль за дотриманням нормативів та відповідності заздалегідь визначеним стратегічним цілям, контроль за рівнем фінансових ризиків тощо. Усе це є елементами фінансової стратегії як дієвого інструменту стратегічного управління фінансовими процесами банківської установи. Значущість фінансової стратегії підсилюється специфікою діяльності банківських установ як посередників фінансово-кредитної сфери. У статті проаналізовано основні підходи щодо визначення сутності поняття «фінансова стратегія», визначено основні її риси та завдання з урахуванням специфіки банківського сектору. На основі цього було розглянуто основні підходи науковців щодо класифікації фінансової стратегії банку та акцентовано увагу на стратегіях управління активами та пасивами банку, управління власними коштами та управління банківськими ризиками як найбільш типових для банківських установ.

Ключові слова:

стратегічне управління; фінансова стратегія банку; банківська установа; стратегія управління активами та пасивами банку; стратегія управління власними коштами; стратегія управління банківськими ризиками

Завантажити