ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Автор:

Кальченко Ольга Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Сучасні умови господарювання приводять до підвищення ролі фінансового планування та висувають якісно нові вимоги до його практичної реалізації на вітчизняних підприємствах. З метою систематизації та поглиблення наукових знань за цією проблемою в статті розглянуто фінансову стійкість як індикатор ефективності фінансового планування. Сформульовано сутнісні характеристики фінансової стійкості та фактори впливу на неї. На основі дослідження та узагальнення наявних підходів щодо аналізу фінансової стійкості систематизовано відносні показники, запропоновано їх використання для оцінки ефективності фінансового планування та для складання коротко- та довгострокових фінансових планів підприємств.

Ключові слова:

фінансове планування, фінансова стійкість, фінансовий план, коефіцієнти фінансової стійкості, фінансове управління.

Завантажити