НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Автор:

Момот Олександр Михайлович, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» (вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті виявлено та обґрунтовано основні напрями, за допомогою яких відбувається ефективний розвиток банківських установ. Визначено основу для зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних банків. Акцентовано увагу на систематизації позитивних і негативних результатів підвищення вимог до капітальної бази банків. Доведено актуальність заходів для підтримки кредитування економіки. Обґрунтовано важливість реалізації інвестиційної функції вітчизняних банків, зокрема стимулювання дифузії інновацій серед них. Доведено значущість забезпечення рівних умов функціонування державних та приватних банків, важливість підвищення якості як управління ризиками, так і корпоративного управління банківськими установами. Розкрито специфіку формування банківської культури та необхідність впровадження клієнтоорієнтованого підходу до обслуговування клієнтів.

Ключові слова:

банківська установа; конкурентоспроможність банків; капіталізація банків; інвестиційна функція; дифузія інновацій; управління ризиками; банківська культура.

Завантажити