СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ

Автор:

Ткаченко Наталія Володимирівна, Інститут післядипломної освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено соціально-економічну значущість накопичувального пенсійного забезпечення у світі через ідентифікування ключових індикаторів, а саме загального обсягу пенсійних активів, співвідношення загального обсягу пенсійних активів та ВВП, співвідношення чисельності активних учасників пенсійних фондів та населення працездатного віку, структуру інвестиційного портфеля накопичувальних пенсійних фондів. Виявлено специфіку охоплення населення накопичувальними пенсіями. Сформульовано ключові проблеми функціонування накопичувальних пенсійних фондів у зарубіжних країнах. Запропоновано сукупність заходів із активізації розвитку накопичувальних пенсійних фондів в Україні, зокрема запровадження обов’язкового рівня накопичувальної пенсійної системи, дозвіл на створення пенсійних схем із визначеними виплатами, створення нових інструментів інвестування пенсійних накопичень, надання додаткових гарантій виплати пенсій, підвищення фінансової грамотності населення тощо.

Ключові слова:

накопичувальні пенсійні фонди; пенсійна система; пенсійні активи; інвестиційний портфель; інвестиційні обмеження; пенсійні виплати.

Завантажити