ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Автор:

Габ Олексій Георгійович , Інститут ВМС НУ «ОМА» (вул. Градоначальницька, 20, м. Одеса, 65029, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Сучасні умови господарювання спричиняють підвищення ролі фінансового планування та висувають якісно нові вимоги до його практичної реалізації на вітчизняних підприємствах. З метою систематизації та поглиблення наукових знань за даною проблематикою у статті розглянуто фінансову стійкість як індикатор ефективності фінансового планування. Сформульовано сутнісні характеристики фінансової стійкості та фактори впливу на неї. На основі дослідження та узагальнення існуючих підходів щодо аналізу фінансової стійкості систематизовано відносні показники, запропоновано їх використання для оцінки ефективності фінансового планування та при складанні коротко- та довгострокових фінансових планів підприємств.

Ключові слова:

фінансове планування; фінансова стійкість; фінансовий план; коефіцієнти фінансової стійкості; фінансове управління

Завантажити