ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА ЯК ОБ’ЄКТНЕ ПОЛЕ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор:

Лук’яшко Павло Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті запропоноване авторське бачення меж та особливостей, тобто здійснено науковий опис електроенергетики як об’єкта проведення досліджень фінансового профілю. Окреслено суб’єктно-функціональний склад галузі та на основі систематизації особливостей електроенергії як товару ідентифіковано особливості перерозподілу фінансових ресурсів між учасниками. Було встановлено, що об’єктивні технологічні потреби та обмеження функціонування сектору вимагають державної регламентації взаємодії його суб’єктів. Сучасний технологічний рівень потребує розбудови взаємодії трьох основних елементів сектору: підприємств виробничозбутового ланцюга (суб’єктів генерації та мереж), закладів, що забезпечують практичне виконання регламентів у галузі (диспетчерських, облікових та розрахункових установ), та держави, яка формує регламенти з певним паритетом дотримання інтересів суб’єктів сектору та суспільства загалом.

Ключові слова:

електроенергетика; особливості електроенергії як товару; особливості перерозподілу фінансових потоків; структура електроенергетики; фінансові ресурси

Завантажити