РИЗИКИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Белорус Анастасія Віталіївна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мартиненко Дар’я Олегівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Григоренко Ганна Анатоліївна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито сутність, значення та особливості іпотечного кредитування в Україні, зокрема приділено увагу страхуванню ризиків, що виникають у кредитора та позичальника в період дії кредитного договору. Наведено перелік особливостей, які суттєво відрізняють іпотеку від інших видів кредиту. Виокремлено ризики, які властиві іпотечному кредитуванню, на макро- та мікрорівнях. Досліджено вплив та значення ризиків, які супроводжують суб’єктів кредитних відносин. Особливу увагу приділено видам страхування, які включаються до комплексного іпотечного страхування, а саме: страхуванню життя позичальника, титульному страхуванню та страхуванню застави. У статті надано характеристику кожного з наведених видів страхування. На основі проведеного дослідження виділяються основні проблеми у сфері іпотечного кредитування та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова:

фінансові послуги; страхові послуги; іпотечне кредитування; страхування кредитів; страхування застави; страхування життя позичальника; титульне страхування

Завантажити