ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Автор:

Парубець Олена Миколаївна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Сугоняко Дмитро Олександрович , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Середюк Ірина Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено фінансові аспекти розвитку штучного інтелекту та його впливу на фінансово-економічні процеси, що відбуваються в державі та суспільстві. Наведено різноманітні підходи до визначення сутності штучного інтелекту як галузі знань, різновиду цифрових технологій. Досліджено сучасний стан та виявлено проблеми використання штучного інтелекту у фінансовому секторі України. Виявлено ризики впровадження штучного інтелекту у фінансову сферу та обґрунтовано напрями їх зниження. Розглянуто перспективи розвитку штучного інтелекту у фінансовому секторі України.

Ключові слова:

фінансовий сектор; ризики; штучний інтелект; ефективність; конкурентоспроможність

Завантажити