ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД: ПРАКТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Автор:

Дудченко Вікторія Юріївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано економічні фактори посткризового розвитку країн Європи, зокрема: Польщі, Чехії, Угорщини та Німеччини. Досліджено та обґрунтовано особливості впровадження центральними банками зарубіжних країн заходів у посткризовий період. Проведено систематизацію посткризових заходів у частині впровадження монетарної політики. Виокремлено напрями діяльності центральних банків країн Європи у сфері забезпечення фінансової стабільності. Охарактеризовано заходи, які використовували центральні банки досліджуваних країн Європи для запобігання виникненню криз у фінансовій системі.

Ключові слова:

центральний банк; світова фінансова криза; процентна ставка; монетарна політика; інфляція; цінова стабільність; фінансова стабільність

Завантажити