ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ОБМІННОГО КУРСУ

Автор:

Полагнин Дмитро Дмитрович, ДВНЗ «Університет банківської справи» (вул. Андріївська, 1, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито сутність, значення та принципи формування економетричних моделей дослідження економічних процесів. Розглянуто економетричні моделі визначення та поведінки обмінного курсу та підходи до їх класифікацій. Обґрунтовано доцільність використання окремих методів математичного моделювання та надано характеристику їх прикладного характеру. Визначено, що не існує певної адекватної економетричної моделі оцінки обмінного курсу через його волатильність та значні коливанні факторів впливу на нього.

Ключові слова:

економетрична модель; обмінний курс; авторегресія; адаптивна модель; фрактальний аналіз

Завантажити