ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор:

Стоянець Наталія Валеріївна, Сумський національний аграрний університет (вул. Г. Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено теоретичні положення державного регулювання аграрного сектору економіки, що передбачає забезпечення інтенсивного та екологічно безпечного розширеного відтворення, досягнення високого рівня продовольчої безпеки та створення сприятливих умов для життя та господарювання в сільській місцевості.. Визначено пріоритетні завдання державної політики для стимулювання господарської діяльності в аграрному секторі. Розглянуто та проаналізовано основні фінансово-економічні інструменти впливу на сталий розвиток аграрного сектору економіки, а саме: система оподаткування, система кредитування, бюджетне фінансування, державні фінансові гарантії, інструменти валютного регулювання, система страхування. На основі проведеного аналізу запропоновано першочергові заходи для реформування аграрного сектору економіки в Україні.

Ключові слова:

аграрний сектор; сталий розвиток; фінансово-економічні інструменти; сільське господарство; держава

Завантажити