ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Разгуліна Наталія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Маруга Олександр Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто сучасний стан системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні. Основна увага була сфокусована на визначенні базових довгострокових трендів її розвитку. Результати проведення оцінювання такого стану дали можливість встановити існування кризового стану в сучасному функціонуванні зазначеної системи. Також визначено, що найбільш деструктивний вплив на її розвиток був здійснений у результаті виникнення фінансово-економічної кризи 2008-2009 років, після якої динамічне функціонування зазначеної системи змінилося різким спадом темпів її зростання. Встановлено, що розбудова системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні в подальшому пов’язана виключно з нормалізацією фінансового стану в державі, використанням органами державної влади стимулюючих заходів підвищення кредитування, що сприятиме поступовому зростанню рівня фінансової спроможності громадян використовувати довгострокові іпотечні продукти банків.

Ключові слова:

іпотека; іпотечний кредит; банківський іпотечний кредит; кредитування; система банківського іпотечного кредитування фізичних осіб.

Завантажити