ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Автор:

Вовк Вікторія Яківна, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, м. Харків, Україна).

Мовчан Анастасія Сергіївна, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (просп. Науки, 9а, м. Харків, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено тенденції розвитку ринку факторингових послуг в Україні. Проаналізовано умови надання факторингових послуг банками в України. Виділено основні критерії, якими керуються підприємства щодо вибору банку для факторингу. Побудовано регресійну модель впливу показників ціноутворення факторингових послуг на позицію банків на ринку та встановлено наявний істотний зв’язок між позицією банку на ринку та показниками ціноутворення факторингу. Оцінено причинно-наслідкові зв'язки між відповідними показниками ціноутворення факторингу, що впливають на позицію банківської установи на ринку. Надані рекомендації для оптимізації надання послуг факторингу банківськими установами.

Ключові слова:

факторинг; ціноутворення; фактори; позиція банку; регресійна модель.

Завантажити