МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Ткаленко Світлана Іванівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджена інвестиційна безпека економіки України в умовах євроінтеграційного вектора розвитку. Визначений взаємозв’язок іноземних інвестицій із безпекою економічного розвитку. Поведений ретроспективний аналіз категорії «інвестиційна безпека» та доведена необхідність її виокремлення з «економічної безпеки». Аналізуються надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України, визначені тенденції. Основою дослідження є формування моделі інвестиційної безпеки, яка є поліструктурною. Виявлення факторів, які позитивно впливають на модель інвестиційної безпеки, дослідження ризиків та загроз стану інвестиційної безпеки та перспектив щодо залучення інвестицій у контексті сучасного етапу розвитку національної економіки.

Ключові слова:

інвестиційна безпека; прямі іноземні інвестиції; поліструктурність; економічне зростання; євроінтеграція.

Завантажити