РИЗИКИ, ЗАГРОЗИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У НЕСТАЦІОНАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Корицька Анастасія Євгенівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено понятійно-категоріальний апарат інфляції, розглянуто основні етапи розвитку інфляційного процесу, узагальнено основні прямі та опосередковані показники, які дозволяють кількісно і якісно оцінити інфляційні процеси. Проаналізовано інфляційні процеси в Україні, визначено основні закономірності та тенденції розвитку інфляційного процесу, сформульовано основні проблеми, які спричинені інфляцією в соціальній, економічній та інших сферах національної економіки. Систематизовано основні ризики, що супроводжують інфляційні процеси, та визначено ключові загрози, спричинені інфляційними процесами для фізичних, юридичних осіб і держави. Запропоновано основні антиінфляційні заходи, які здатні мінімізувати негативний вплив ризиків і загроз на життєдіяльність економічних суб’єктів.

Ключові слова:

інфляція; рівень інфляції; інфляційний процес; нестаціонарна економіка; ризики; загрози; антиінфляційні заходи.

Завантажити