ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕСУРСУ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор:

Сакун Олександра Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена ідеї формування та подальшої реалізації інвестиційного ресурсу як ключового фактора структурної модернізації економіки країни. Запропонована концепція реалізації інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки та охарактеризовано її основні складові. Доведено необхідність створення інвестиційної платформи реалізації інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки як підґрунтя для досягнення найбільшого економічного ефекту від інвестиційного забезпечення структурних перетворень. Основними підсистемами платформи повинні стати: інституційне середовище, організаційно-правова сфера, соціальна сфера, фінансове середовище, господарське середовище.

Ключові слова:

інвестиції; інвестиційний ресурс; інвестиційна платформа; національна економіка; структурна модернізація економіки.

Завантажити