ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор:

Шишкіна Олена Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Жук Олена Сергіївна, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність і зміст дефініції «інфляційне таргетування». Визначено основні чинники і передумови застосування режиму інфляційного таргетування Національним банком України. Сформульовано імовірні позитивні і негативні наслідки цього режиму для економіки України. Визначено основні шляхи подолання негативних наслідків режиму з урахуванням іноземного досвіду.

Ключові слова:

монетарний сектор; грошово-кредитна політика; інфляційне таргетування; валютний курс; доларизація економіки; м’яка валюта; фінансовий ринок

Завантажити