ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автор:

Абакуменко Ольга Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, Україна).

Самусевич Ярина Валентинівна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналіз основних джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів України за період останніх 10 років. Досліджено зміни в структурі податкових надходжень місцевих бюджетів, розглянуто роль місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової автономії місцевих бюджетів. Досліджено особливості формування доходів місцевих бюджетів у Чехії, Латвії, Литві, Естонії, Болгарії, Сербії, Словаччині, розглянуто частку місцевих податків і зборів, а також рівень централізації бюджетної системи. Досліджено сучасний склад місцевих податків і зборів у ряді європейських країн у порівнянні з поточним досвідом України.

Ключові слова:

місцеві бюджети; доходи; податкові надходження; місцеві податки; децентралізація; країни Східної Європи

Завантажити