№2 (5), 2018

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

1. Ільчук Валерій Петрович — Фінансово-економічний потенціал кластера.
2. Боронос Володимир Миколайович, Гуменна Юлія Григорівна, Тютюник Інна Володимирівна — Детінізація фінансово-економічного сектору як передумова до впровадження лібералізаційних процесів в Україні.
3. Сакун Олександра Сергіївна — Формування та реалізація інвестиційного ресурсу структурної модернізації економіки .
4. Шишкіна Олена Вікторівна, Корицька Анастасія Євгенівна — Ризики, загрози та соціально-економічні наслідки інфляційного процесу у нестаціонарній економіці України .

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

5. Лєонов Сергій В’ячеславович, Бойко Антон Олександрович, Миненко Сергій Володимирович, Ревенко Артем — Оцінювання рівня втрат державного бюджету від незаконних дій економічних агентів .
6. Ревко Альона Миколаївна — Модернізаційні аспекти фінансування освітньої підсистеми соціальної інфраструктури регіону.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

7. Дерій Жанна Володимирівна, Ткаленко Світлана Іванівна — Модель інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграції .

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

8. Вовк Вікторія Яківна, Мовчан Анастасія Сергіївна — Проблеми та перспективи використання факторингу в Україні.
9. Давидюк Олександр Олександрович — Державне регулювання ринку іпотечного кредитування в Україні.
10. Дубина Максим Вікторович, Разгуліна Наталія Олександрівна, Маруга Олександр Миколайович — Особливості розвитку системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні.
11. Дятлова Юлія Володимирівна — Конкурентоспроможність банківської системи: наукові погляди та практична реалізація.
12. Штирхун Христина Ігорівна, Коваленко Юлія Сергіївна , Романенко Олександр Павлович — Розвиток медичного страхування в Україні.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

13. Ткаченко Наталія Володимирівна — Сучасні тенденції розвитку накопичувальних пенсійних фондів у різних країнах світу та в Україні.
14. Момот Олександр Михайлович — Напрями формування сприятливих умов для функціонування та розвитку вітчизняних банків.

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

15. Кальченко Ольга Миколаївна — Фінансова стійкість підприємства як індикатор ефективності фінансового планування.
16. Міщенко Олег Леонідович — Фінансова криза та її вплив на розвиток хлібопекарської галузі України.
17. Стоянець Наталія Валеріївна — Фінансово-економічні інструменти державного впливу на аграрний сектор економіки України.

РОЗБУДОВА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

18. Гречко Алла Володимирівна — Фіскальна спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації.