ДЕТІНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СЕКТОРУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Боронос Володимир Миколайович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Гуменна Юлія Григорівна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Тютюник Інна Володимирівна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено ключові переваги та недоліки процесів впровадження лібералізації фінансового капіталу для різних інституцій та економічних суб’єктів. Розглянуто перспективи та загрози від проведення лібералізації економіки для країн із перехідною економікою та для країн, що розвиваються. Обґрунтовано вибір повільних темпів реалізації лібералізаційних процесів у довгостроковій перспективі на основі використання ринково-орієнтованих інструментів контролю за рухом капіталу. Доведено, що ефективність реалізації політики зняття обмежень на рух валютних потоків суттєво залежить від факторів макроекономічної нестабільності, зокрема від обсягів тіньового сектору економіки.

Ключові слова:

лібералізація економіки; адміністративні інструменти; ринково-орієнтовані інструменти; тінізація економіки; прямі іноземні інвестиції.

Завантажити