Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.

Журнал «Фінансові дослідження» включено до Переліку електронних наукових фахових видань України від 11.07.2017.

Рік заснування: 2016.

Періодичність виходу: 2 рази на рік (березень, вересень).

Мова статей: українська, російська, англійська.

Географія авторів: необмежена.

Політика:

Висвітлюються актуальні питання, присвячені теоретико-історичним основам розвитку фінансів, удосконаленню фінансової політики та фінансового механізму держави, проблемам міжнародних фінансів та світової економіки, теоретико-методологічним засадам розвитку фінансового ринку, фінансам суб’єктів господарювання, а також проблемам фінансово-економічної безпеки держави, розбудові податкової системи. Буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в галузі економіки.

Рубрики:

1. Теоретико-історичні основи розвитку фінансів

2. Розвиток державного фінансового господарства

3. Фінансово-економічна безпека держави та суб’єктів підприємництва

4. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансового ринку

5. Розбудова податкової системи держави

6. Розвиток фінансового посередництва

7. Фінанси суб’єктів господарювання

 

Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.


 

Головний редактор:

Шкарлет С. М., доктор економічних наук, професор.


 

Заступники головного редактора:

Гонта О. І., доктор економічних наук, професор;

Абакуменко О. В., доктор економічних наук, професор;

Ільчук В. П., доктор економічних наук, професор;


 

Члени редакційної колегії:

Дерій Ж. В., доктор економічних наук, професор;

Кичко І. І., доктор економічних наук, професор;

Кульпінський С. В., доктор економічних наук, професор;

Левківський В. М., доктор економічних наук, професор;

Маргасова В. Г., доктор економічних наук, професор;

Прокопенко В. Ю., доктор економічних наук, професор;

Савченко В. Ф., доктор економічних наук, професор;

Величко А. Й., доктор економічних наук, професор, Господарська академія ім. Д. А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія);

Петрова Т. Д., доктор економічних наук, професор, Господарська академія ім. Д. А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія).

 

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович

мобільний телефон: (099) 376-32-87

e-mail: maksim-32@ukr.net

mvdubyna@gmail.com